Open Forex4you Account

Server รัน EA 1000 / ปี

สั่งชื้อคู่มือการโปรแรกม MQL4

Author Topic: อยากทราบว่าโคชการเขียน indy ให้อา่นค่าออกมาบนหน้าต่างกราฟครับ  (Read 851 times)

patta

  • Newbie
  • *
  • Posts: 6
อยากทราบว่าโคชการเขียน  indy  ให้อา่นค่าออกมาบนหน้าต่าวกราฟครับ  เรามีวิธีการเขียนอย่างไรครับ เช่น
 Code stochatic 
 I=(iStochastic(NULL,TimeFrame0,5,3,3,MODE_SMA,0,MODE_MAIN,0)
    ค่าในขณะนั้นเป็นเท่าไร ออกมาแสดงบนหน้าต่างของกราฟนั้นๆ :)