ปัญหาที่พบในการเขียน EA

Topics

(1/94) > >>

[1] ถึงสมาชิกทุกท่านครับ

[2] ถามถึง Modify order ที่เปิดแล้ว

[3] เรื่องการแก้เบิ้ลมาติงเกล

[4] ผมเขียน EA ให้ทำงานตามเวลาได้แล้ว แต่ แบ็คเทส มันไม่เข้าออเดอร์ให้ครับ

[5] EA เปิดออเดอร์หลายออเดอร์ในแท่งเทียนเดียวกันต้องแก้ยังไงครับ มือใหม่หัดเขียนครับ

[6] อยากทราบว่าโคชการเขียน indy ให้อา่นค่าออกมาบนหน้าต่างกราฟครับ

[7] ให้ EA ปิด ออเดอร์ เมื่อออก ออเดอร์ใหม่

[8] แสดงออเดอร์ที่เปิดในแท่งปัจจุบัน

[9] คำสั่งให้ EA เลือก เฉพาะ Order ที่ต้องการ

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

[#] หน้าถัดไป

Go to full version