Open Forex4you Account

Server รัน EA 1000 / ปี

สั่งชื้อคู่มือการโปรแรกม MQL4

Recent Posts

Pages: [1] 2 3 ... 10
1
ตัวอย่างครับ

void countorder()
{

   int total = OrdersTotal();
   for (int pos = 0; pos < total; pos++)
   {
      if ( OrderSelect( pos, SELECT_BY_POS, MODE_TRADES ) )
      if ( OrderSymbol() == Symbol() && OrderMagicNumber() == Magic )
      {
         if( OrderType()== OP_BUY )
         {
          if(bcount==0) { FirstBuy = OrderOpenPrice(); }
          bcount++;
          LastBuy=OrderOpenPrice();
          LastBuyTime=OrderOpenTime();
          TotalProfitBuy += OrderProfit(); 
         }
         
         else if( OrderType()== OP_SELL )
         {
          if(scount==0) { FirstSell = OrderOpenPrice(); }
          scount++;
          LastSell=OrderOpenPrice();
          LastSellTime=OrderOpenTime();
          TotalProfitSell += OrderProfit(); 
         }
         
         
        // BarFromOpen=iBarShift(Symbol(),PERIOD_M15,OrderOpenTime());       
             
         
      }
   }
}
2
ผมได้ลองฝึกเขียน EA ครับ แล้วทีนี้ในหนึ่งแท่งเทียนที่เป็นแท่งยาวๆ EA มันเปิดออเดอร์หลายครั้งในแท่งเดียวครับ อยากให้เปิดแค่ครั้งเดียวต้องแก้ยังไงหรือครับ รบกวนผู้รู้ด้วยครับ ผมมือใหม่หัดเขียนเรียนโค้ตครับ อาจมีอะไรที่ไม่ทราบอีกมาก

ผมได้เขียนคำสั่งเปิดออเดอร์ไว้แบบนี้ครับ สร้างเป็น function เอาไว้

void OpenBuy(){
   double sl =Ask-SL*Point;
   double tp =Ask+TP*Point;
   OrderSend(Symbol(),OP_BUY,LotSize,Ask,3,sl,tp,"My order",MagicNumber,0,clrGreen);
}

void OpenSell(){
   double sl =Bid+SL*Point;
   double tp =Bid-TP*Point;
   OrderSend(Symbol(),OP_SELL,LotSize,Bid,3,sl,tp,"My order",MagicNumber,0,clrRed);
}

และผมได้สร้างตัวนับออเดอร์เอาไว้แล้วครับ สร้างเป็น function เอาไว้

int CountOrder(int type){

   int CntOrder = 0;
   
   for(int i=0;i<OrdersTotal();i++){
      OrderSelect(i,SELECT_BY_POS,MODE_TRADES);
      if(OrderType() == type && OrderMagicNumber()== MagicNumber){
         if(OrderSymbol() == Symbol()){
            CntOrder++;
         }
      }
   }
   return(CntOrder);
}

ขอรบกวนทุกท่านด้วยครับ
4อยากทราบว่าโคชการเขียน indy ให้อา่นค่าออกมาบนหน้าต่างกราฟครับ

อยากทราบว่าโคชการเขียน  indy  ให้อา่นค่าออกมาบนหน้าต่าวกราฟครับ  เรามีวิธีการเขียนอย่างไรครับ เช่น
 Code stochatic 
 I=(iStochastic(NULL,TimeFrame0,5,3,3,MODE_SMA,0,MODE_MAIN,0)
    ค่าในขณะนั้นเป็นเท่าไร ออกมาแสดงบนหน้าต่างของกราฟนั้
5
เขียน EA แสดง Information ตามรูปแนบได้อย่างไรครับ
6
EA Forex สำหรับคนอยากมีรายได้เสริม

Forex4Share
แจก ฟรี!! EA สำหรับผู้อยากมีรายได้เสริม
EA สามารถสร้างรายได้ ได้อย่างน่าพอใจและปลอดภัย
ปล่อยรันกันแบบยาวๆ ไปเลยครับ
$$$$$$$$$$$$

รับชมผลกำไรจากบัญชีเทรดจริง Broker Exness
https://www.myfxbook.com/members/Forex4Shared/forex4share-exness-24018870/2511982

รับชมผลกำไรจากบัญชีเทรดจริง Broker XM
https://www.myfxbook.com/members/Forex4Shared/forex4share-xm-39032730/2576361

รับชมผลกำไรจากบัญชีเทรดจริง Broker FBS
https://www.myfxbook.com/members/Forex4Shared/forex4share-fbs-300351992/2577074

รับชมผลกำไรจากบัญชีเทรดจริง Broker WELTRADE
https://www.myfxbook.com/members/Forex4Shared/forex4share-weltrade-423916/2577105

เพียงสมัครต่อเราก็จะได้ EA ตัวนี้ไปทำเงิน ฟรี!!
เชิญเลือก Broker ที่คุณชื่นชอบได้เลยครับ
https://free-ea-forex-th.blogspot.com/

สมัครแล้วแจ้งหมายเลข Account มาที่นี้เลยครับ
Line  ID  : forex4share
วิธีส่ง : ระบุ Broker  และ หมายเลย Account ที่สมัคร

 :) :) :) :) :) :) :)
7
คือปิด Order เก่าเมื่อมี Order ใหม่เปิดขึ้นอย่างงันหรือ แล้วจำนวน Order ที่เปิดได้สูงสุดคือกี่ order ครับ
8
ลอง Print ค่าออกมาครับถ้าค่าเป็น บวก ก็ใช่ได้ครับ
9
คือผมต้องการทราบโค๊ตที่สามารถ บอกได้ว่า ณ แท่งเทียนปัจจุบันผมเปิดและปิด ไปกี่ออเดอร์แล้ว
!!!ใครพอรู้ช่วยบอกด้วยนะครับ!!!
10
แก้เงือนไข ใส่ค่าเป็น คูณ*(-1) แค่นี้พอไหมครับหรือต้องเขียนใหม่หมดเลย  ???
Pages: [1] 2 3 ... 10