บริการ Server => บริการ Server Run EA 500 / ปี => Topic started by: admin on สิงหาคม 23, 2013, 09:58:40 pm

Title: RDP เปิดให้บริการที่ Canada เพิ่มอีก 1 ประเทศ สำหรับโบรเกอร์ฝั่งอเมริกา
Post by: admin on สิงหาคม 23, 2013, 09:58:40 pm
Serv4fx  เปิดบริการ RDP ที่ประเทศ Canada เพิ่มอีก 1 ประเทศเพื่อรองรับโบรเกอร์ในฝั่งอเมริกา ไม่ว่าจะเป็น  fxclearing.ca  fxcm oanda  และโบรเกอร์อื่นทีมี Server หลักในฝังอเมริกา การเชื่อมต่อที่ได้จะเร็วกว่าใช้ Server จากฝั่งยุโรปครับ สนใจสมัครใช้บริการได้ที่ www.serv4fx.com